"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Thursday, November 8, 2012

මේ විශේෂ නිවේදනය දකුණ, ඌව, සබරගමුව හා අම්පාර පළාත්වල සිටින ඔබටයි....
රේඩියෝවක් දිනා ගන්න ලබන ඉරිදා උදේ 11.00ට 107.3 FM හෝ 107.5 FM ඔස්සේ රුහුණු ගුවන් විදුලියට සවන් දෙන්න.


ලිංගික හා ප්‍රජනක  සෞඛ්‍යය සහ HIV අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබදව                     දැනුවත් කෙරෙන ගුවන් විදුලි වැඩසටහන


 සුවසරණී...

සෑම මසකම දෙවන  හා සිව්වන සතියේ ඉරිදා දිනවල පෙ.ව 11.00 ට 107.3 FM හෝ 107.5 FM ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ රුහුණු ගුවන් විදුලියෙන්...

සුවසරණී...
ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුවේ ඉදිරිපත් කිරීමක්...

දායකත්වය,
යුරෝපා සංගමය(EU)
මව්පිය භාවය පිළිබද ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ දකුණු ආසියානු කලාපීය කාර්යාලය (IPPF - SARO) 

No comments:

Post a Comment