"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, October 28, 2011

කඹුරුපිටිය කොට්ඨාශයේ නිවාරණ වැස‍ටහන් ඉතා සාර්ථකයි

කඹුරුපිටිය කොට්ඨාශයේ හෙල්දි ලංකා ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් කඹුරුපිටිය කොට්ඨාශය තුල සිදුකරන මත්ද්‍රව්‍ය නිවරණ වැඩසටහන් ඉතාමත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුවේ ජ්‍යේෂ්ඨ උපදේශක , හෙල්දිලංකා ආයතනයේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක ඉන්ද්‍රජික් ගමගේ මහතාගේ මෙහෙයවීම මත මෙම වැඩසටන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවේ. දැනට ඌරපොල නැගෙනහිර, ගෝදාව, කහගල දකුණ, උල්ලල, කරපුටුගල සහ කරගොඩ උයන්ගොඩ ග්‍රාමනිළධාරී වසම්වල මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. මේයට සමගාමීව 4u තරුණ සමාජ, ළමා සමාජ සහ කාන්තා සමිති සදහා වැඩි සහභාගිත්වයක් දැකගත හැකිය.

මේවන විට මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාවට මත්ද්‍රව්‍ය නිරාවරණය කිරීම පිළිබදව පුළුල් දැනුමක් හා අවබෝධයක් ලබා දී තිබේ.

මෙම වැඩසටහන සිදුකිරීම යුගයේ අවශ්‍යතායක් බවද ග්‍රාමීය තරුණ තරුණියන් මේ සදහා උනන්දුවෙන් සහභාගිවීම ඉතාමත් අගයකරන බව ඌරපොල නැගෙනහිර වසමේ කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීමේ අවස්ථාවට පසුගිය 25 වන දින සහභාගිවූ ප්‍රවීන රංගන ශිල්පිනි රත්නා සුමනපාල මහත්මිය පැවසුවාය.

උපුල් සමීර ලොකුගමගේ

No comments:

Post a Comment