"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, October 28, 2011

මී උණ පිළිබදව දැනුවත් කිරීම උදෙසා...

විශේෂ ගුවන් විදුලි වැඩසටහනක් නිෂ්පාදන කෙරේ...කඹුරුපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලයේ සම්බන්ධීකරනයෙන් ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව මගින් මී උණ හෙවත් Leptospirosis පිළිබදව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සදහා විශේෂ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරන ලදී.

මී උණ පිළිබදව සමාජ දැනුවත් භාවය, මි උණ ‍වැළදුන රෝගියෙකුගේ අත්දැකීම්, මී උණ පිළිබද වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සාකඡ්ඡාවක් වගේම මී උණ රෝගය පාලනය කිරීම සදහා ප්‍රජාවේ දායකත්වය පිළිබදව ඉතා පුළුල් ලෙස මෙම වැඩසටහන තුලින් ඉදිරිපත් කෙරිනි.

මාතර මහ රෝහලේ වසංගත රෝග පිළිබද වෛද්‍ය රංග චන්ද්‍රසේන, කඹුරුපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී වෛද්‍ය රෝහණ විජේනායක, කඹුරුපිටිය පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක එම්, එන් විජේසිරි, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක එම්, එන්, එච් නිහාල් යන මහත්වරු මෙම වැඩසටහ සදහා සම්පත් දායක්වය ලබාදෙන ලදී.

මෙම වැඩසටහනේ පිටපත, ඉදිරිපත් කිරීම සහ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කිරීම ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව මගින් සිදුකෙ‍රෙන අතර රුහුණු ගුවන් විදුලියේ ජ්‍යේෂ්ඨ නිවේදක අමිත් කරුණාරත්න මහතාගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරනයෙන් මෙම විශේෂ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ රුහුණු ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ 2011 - 10 -12 වන දින ප.ව 4.00 ට ප්‍රචාරය විය.

No comments:

Post a Comment