"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Thursday, August 18, 2011

නිර්මාණශීලී මාධ්‍ය කලාවක් උදෙසා...

විපරම එළි දකී...


ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව තවත් ඉදිරි පියවරක් තබමින් විපරම නමින් පුවත් සගරාවක් මාසිකව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

ආර්ථික, සාමාජීය, සංස්කෘතික තොරතුරු ඇතුලත් මෙම පුවත් පත මාධ්‍ය කරනයට උනන්දුවක් හා ඇල්මක් දක්වන ආධුනිකයන් කණ්ඩායමකගේ උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයකි.

විපරම පුවත් පතේ මංගල කලාපය සැප්තැම්බර්/ඔක්තෝම්බර් කලාපය ලෙස අගෝස්තු මස අවසාන සතියේ දිනයකදී එළිදැක්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙන බව විපරම පුවත් සගරාවේ අලෙවි කළමණාකරු උපුල් සමීර ලොකු‍ගමගේ මහතා පැවසීය.


රජීත විරාජ්
ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

2 comments: