"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, November 26, 2010

සා‍පෙළ දරුවන්ට අපෙන් අත්වැලක්....

ප්‍රතිභා එතමුතුව සහ කඹුරුපිටිය ප්‍රතිභා 4u සංදයේ මෙහෙයවීමෙන් ‍‍2010 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණදෙන දරුවන් සදහා නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන්නට යෙදුනි. ඒ සදහා සහභාගිවූ සිසු දරුවන් ඡායාරූපයේ දැක්වේ.


ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව
නිර්මාණශීලී මාධ්‍ය කලාවක් උදෙසා...


No comments:

Post a Comment