"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, July 23, 2010

මගේ පුතා මැරුණේ පොලිසියෙන් ගුටිකාල නෙවෙයි.....

ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය සරසවි සිසුවාගේ මව පවසයි...

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ සුසන්ත බණ්ඩාර සිසුවා මිය ගියේ පොලිස් ප්‍රහාර නිසා නොව තවත් ශිෂ්‍යයකුගේ ප්‍රහාරයක් නිසා බව සිසුවාගේ මෑනියන් වන වයලට් මනතුංග මහත්මිය පවසයි. වැඩි විස්තර සදහා දැනගැනීම සදහා මෙතන බලන්න.

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව
නිර්මාණශීලි මාධ්‍ය කලාවක් උදෙසා.....

1 comment:

  1. ෙකාෙහාම වුනත් අපරාෙද ජීවිතයක් ෙන්ද...

    ReplyDelete