"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Wednesday, April 21, 2010

නුඹ විදින්නේ නුඹේ කරුමයද


නුඹට මේ අශිෂ්ටකම් කළේ කවුරුන්ද,
මේ සංස්කෘතියට නොබැදුණු
ඒ මෘගයන් කවුරුන්ද....?
පියෙකු ලෙස නුඹ අද අසරණය.
පුතුන් දැඩිකලත් ඔවුන්ට මෙන්ම
මේ සමාජයට ද, අද සංවේදී ඇසත් අහිමිය.

හංවැල්ල පහත්ගම ප්‍රදේශයේ බස්නැවතුම්පලක අසරණව දිර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ජීවත්වන සිමියොන් සීයාගේ ජීවිතය ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුවේ කැමරාකාඡවල සටහන්වූ අයුරු.

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව


No comments:

Post a Comment