"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, April 30, 2010

4U ජාතික අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල නිළවරණය නිමාවට පත්වේ...

ශ්‍රි ලංකාව පුරා විසිරී සිටින 4U තරුණ සමාජවල තරුණ තරුණියන් අතුරින් ජාතික අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තේරීමේ නිළවරණය අද (30) කොළඹ 15 "ලසාලියන්" උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. එහිදී දිස්ත්‍රික්ක 25කින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සදහා 25දෙනෙකු තොරාගැනීම සිදුකෙරුණා. ඡන්දදායකයින් 220 දෙනෙකු මෙහිදී ඡන්දය භාවිත කළ අතර මාතර දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂක ලෙස දිනේෂ් සදිරංග මහතා තේරී පත්විය.

අධ්‍යක්ෂ වරුන් ලෙස දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් තේරී පත්වූ පිරිස පහත දැක්වේ.


මාතර දිස්ත්‍රික්කය - දිනේෂ් සදිරංග මහතා - 13
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - අචල නිලන්ත මහතා - 39
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - රෝෂාන් ගයාන් මහතා- 16
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ගයාන් ශ්‍රිලාල් මහතා - 55
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - තරිඳු සඳරුවන් මහතා - 24
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය - අබේරත්න මහතා - 30
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - තිළිණ ගයාන් මහතා - 23
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - මුෆ්ලියාර් මහතා - 60
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - ජීව කුමාර් මහතා - 31
යාපනේ දිස්ත්‍රික්කය - ප්‍රෙම් රාජා මහතා - 74
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - ශෂි ක්‍රමාර් මහතා - 29
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - ෂියාස් මහතා - 70

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්වීම ඉහත පරිදි වේ
‍.

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය ඒකකය.


No comments:

Post a Comment