"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Monday, February 1, 2010

දක්ෂයෙක්..

මැයගේ නම ආර් ජී සමාධි අයේෂා. පාසල් ගියේ කඹුරුපිටිය නාරන්දෙණිය ජාතික පාසලට. දැනට උසස්පෙළ කලා විෂය ධාරාවන් යටතේ හදාරනවා. ඒ කොහොම වුනත් මැය ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුවේ අනු සංවිධායක වරියක්. ලියන්න කියන්න මැය හුගක්ම ශූරයි. ඒ වගේම තමයි පරිසරයටත් ගොඩක්ම ආදරය කරනවා. සතා සිව්පාවා, ගහ කොළ මැයගේ ලගම මිතුරන් බවට පත්වෙලා. ඒ නිසා නාරන්දෙණිය ජාතික පාසලේ "සිසිලස" පරිසර නියමු භට කණ්ඩායමේ සාමාජිකාවක් විදියට පරිසරය රැකගන්න බොහෝ වෙහසක් දරනවා. පහුගිය දිනකදී "පරිසර නියමු ජනාධිපති පදක්කම" දිනා ගන්නත් සමාධි අයේෂාට හැකියාව ලැබුනා. ‍ඒ ලබපු ජයග්‍රහනයේ සතුටටයි, ඇය වගේම පරිසරය රැකගන්න ‍අනෙක් අය දිරිමත් කිරීමත් අරමුණු කරගෙන උපහාරයක් විදියට ප්‍රතිභා මිතුරු එකමුතුවෙන් "ප්‍රතිභා මිහිතල" උපහාර සහතිකයත් සමරු සිහිවටනයත් මැයට පිරිනැමුවා.

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

No comments:

Post a Comment