"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, February 19, 2010

වේවැලෙන් අපූරු දෑ නිර්මාණය කරන අපූරූ මිනිසා

මිනිසාත් සොබාදහමත් අතර පවතින්නේ අපූරු සබැදියාවක්. සොබාදහමේ පහස විදින්න වගේම සොබාදහමේ පවතින දෑ වලින් විවිද නිර්මාණ බිහිකරන්න අපේ මිනිසුන්ට හැකියාවක් තිබේ. දකුණු පළාත පාරම්පරිකව පැව‍තඑන කර්මාන්ත වලට වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් ලබාදෙයි. ‍ධීවර, රේන්ද, මැටි, පන් සහ වේවැල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තයන්ට මෙහි වැදගත් කමක් හිමිව තිබේ. වේවැල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කඹුරුපිටිය, බටුවිට, දෙයියන්දර, මාවරල ආදී ප්‍රදේශවල බොහෝවිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. විවිද ගෘහභාණ්ඩ, එදිනෙදා කටයුතු සදහා ප්‍රයෝජනවත්වන විවිද භාණ්ඩ වේවැල් භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ.

වේවැල් කර්මාන්තය සිය ජීවන වෘත්තිය කරගත් පුද්ගලයෙක් කඹුරුපිටිය ඊරියතොට ප්‍රදේශයේ ජීවත් වේ. මාටින්අප්පු හාමිවන මොහු වසර පනහකටත් වැඩි කලක සිට මෙම වේවැල් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යයි. ඉතාමත් අපූරූ ගෘහ භාණ්ඩ රැසක්ම මොහු අතින් නිර්මානය වෙයි.


මාටින්අප්පු හාමි මහතා වේවැල් භාවිතයෙන් විවිද ගෘහභාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන අයුරු.

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව


1 comment: