"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Sunday, February 7, 2010

තරුණ අපට පුහුණුවක්.

කඹුරුපිටිය ඊරියතොට ඇලයටිකර ප්‍රතිභා 4U තරුණ සමාජෙය් සාමාජික සමාජීකාවන් 15 දෙ‍නෙක් සදහා දින ‍දෙකක නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුවක් පසුගියදා ( පෙබරවාරී මස 06 සහ 07) ඇලයටිකර ශ්‍රි සුභද්‍රාරාම විහාරස්ථානෙය්දි පැවැත්වුනි. මේ සදහා තරුණ තරුණියන් 15 දෙනක් සහභාගිවී සිටි අතර ඔවුන්ට නායකත්වය, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය ආදී අංශයන් යටතේ පුහුණුව ලැබීමට අවස්ථාව උදාවිය. දේශන ලබාදීම සදහා ප්‍රතිභා 4U තරුණ සංසදෙය් හා කඹුරුපිටිය ප්‍රතිභා මිතුරු ඒකමුතුවේ නිළධාරීන්ගේ දායකත්වය ලැබුනි‍. පුහුණු වැඩසටහන අවසානෙය්දි සිය හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සදහා ගිනිමැල සංදර්ශනයක්ද ශ්‍රී සුභද්‍රාරාම විහාර භුමියේදී පැවැත්විනි. ප්‍රතිභා 4U තරුණ සමාජයේ තරුණ තරුණියන් බොහෝ දෙනකුට සිය හැකියාවන් ඉදිරිපත් කිරීමට මෙය කදිම අවස්ථාවක් විය.පුහුණු වැඩමුළුවට සහභාගිවූවන් කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලි සිටින අයුරු පහත ඡායාරූපවලින් දැක්වේ.


කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන අතරමැද.

ඡායාරූප සහ සටහන
නුවන් ප්‍රසන්න
ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

1 comment: