"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Monday, February 1, 2010

මාධ්‍යයට එන්නට පෙරුම් පුරන්නියකගේ පෑනෙන් ලියවෙන "අධ්‍යාපනය""අධ්‍යාපනය සාර්ථක ජීවිතයකට මං සලසයි"

"අධ්‍යාපනය යනු ජීවිතයයි" යනුවෙන් පෝන් ඩුවි නැමැති අධ්‍යාපන විශේෂඥයා පෙන්වා දේ. එය විමසා බලන විට අධ්‍යාපනයෙන් අපේක්ෂා කරන අභිමථාර්ථ බැඳී පවත්නා කරුණු රාශියක් පවතී. හැම කෙනෙකු තුළම උපතින්ම රැ‍‍‍ගෙන එන කිසියම් දක්ෂතා කුසලතා රාශියක් ඇත. මේවා දියුණු කර ගනිමින් ඒ ඒ පුද්ගලයාට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කොටදී එම කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට මග පදා දීම අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය විය යුතුය. අධ්‍යාපනය ඒ අනුව ජීවිතය හා බැඳි පවතින්නක් බව බවට පත්වෙයි. අධ්‍යාපනයෙන් තොර ජීවිතය අසාර්ථක ය.

පුද්ගල හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා දෙනු ලබන අධ්‍යාපනය නිර්මාණය වන පුද්ගලයා රටට දැයට කිසියම් සේවාවක් කිරීමට තරම් පිරිපුන් දැනුමින් යුතු පුද්ගලයකු බවට පත්වෙයි. පළමුව තමා සකස් වී අනතුරුව උගත් දෙයින් රටට සේවයක් කිරීමට ඔහුට ශක්තිය ඇතිවේ. මේ ආකාරයට අධ්‍යාපනය මගින් හොඳ පුරවැසියෙක් බිහිකිරීම අනිවාර්යෙන්ම සිදුවිය යුතුය. රටක අධ්‍යාපනය සාර්ථක ජීවිතයකට මං සලසන තත්ත්වයකින් පැවතිය යුතුය.

අධ්‍යාපනය සඳහා ජාතික ධනයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් වැය වන බව විවිධ වාර්තා මගින් පෙන්වා දේ. එලෙස වැය කෙරෙන ජාතික ධනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ නම් එය අ‍පතේ යාමකි. මෙතෙක් කාලයක් අප රටේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක නොවීමේ ප්‍රථිපලයක් ලෙස අපේ අධ්‍යාපනයෙන් රටට නොවන උගතුන් රැසක් බිහිවී ඇතැයි සමහරු කියති. අධ්‍යාපනය එකකි රැකියා සැපයීම තවත් එකකි මේ දෙක අතරේ සබඳතාවයක් ඇත්නම් යහපත් යැයි ඒ අයම කියති.

එසේ නම් වියයුත්තේ කුමක්ද, ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් හරහා රටේ සංවර්ධනයට ඉවහල්වන බුද්ධිමතුන් බිහි කිරීම කල යුතුය. අප රටට නිදහස ලැබෙන විට අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් කරගෙන යනු ලැබූ අධ්‍යාපනය වෙනස් වුවත් සැලකිය යුතු වෙනසක් නොවූ බව කවුරුත් දන්නා රහසකි. නමුත් පෞද්ගලිකව විශාල වියදමක් කරමින් සහ රජය විශාල මුදලක් වියදම් කර අධ්‍යාපනය ලබාදෙන්නේ රටට උපාධී ලෝගු පමනන් අවශ්‍ය නිසා නොවේ. ලබන අධ්‍යාප‍නයෙන් රටටත් තමාටත් සේවයක් කර ගත හැකි ආකාරයට අධ්‍යාපනය ලැබීමට ප්‍රතිපත්ති වෙනස සිදුවිය යුතුය.

යමෙක් උපදින විටම ගෙන එන දක්ෂතාව ඔහුට හෝ ඇයට දියුණු කර ගැනීමට සැලැස්වීම තුළින් රටට අවශ්‍ය උගතුන් බිහිකිරීමට සමත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් අප රට තුළ සකස් වුවහොත් අනාගතයේ රටට සහ තමන්ට සේවයක් වන උගතුන් පිරිසක් මේ පුංචි ලංකාවට බිහිවනු ඇත.

අයි.ශ්‍යාමලි දිලානි ‍සොනාරත්න.
ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව.

No comments:

Post a Comment