"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Thursday, February 4, 2010

නිදහස සමරා පිරිත් සඡ්ඡායනයක්...

62වැනි නිදහස සමරමින් කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ පිරිත් සඡ්ඡායනයක් පැවතින. කඹුරුපිටිය අමිල යෞවන සමාජය සංවිධාන කල මෙම පිරිත් පිංකමේ විශේෂත්වය වන්නේ එය කඹුරුපිටිය ලේනබටුව වැව මැද පිරිත් මංඩපය තනා පිංකම පැවැත්වීමයි.

වැව මැද ඉදිකර තිබූ දර්ශණිය පිරිත් මංඩපය වෙත ලී යොදාගනිමින් තැනූ පාලමක් මතින් ස්වාමීන්වහන්සේලා වැඩම කොට වැව මැද සිට පිරිත් පිංකම පවත්වනු ලබයි. පිරිත් සඡ්ගායනය සඳහා ස්වාමීන් වහන්සේලා අට(8) නමක් වැඩම කල අතර ප්‍රදේශවාසින් විශාල පිරිසක්ද, මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගි වි සිටියහ

රටටත් මියගිය රණවිරුවන්ටත් සමස්ත සමාජයටත් සෙත්පතා නිදහස් උළෙල වෙනුවෙන් මෙම පිංකම් මාලාව අද (04) උදෑසන හීල් දානය වැව මධ්‍යයේදීම පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව නිමාවට පත්වෙයි.

No comments:

Post a Comment