"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, February 19, 2010

‍4U තරුණ්‍යයට මාධ්‍ය හුවමාරු වැඩසටහනකට අවස්ථාව

නැගෙනහිර පළාතේ මාධ්‍යවේදීන් කන්ඩායාමක් පසුගිය දිනක කඹුරුපිටිය ඊර‍ියතොට ප්‍රදේශයේ මාධ්‍ය සංචාරයක නිරත විය. මාතර මාධ්‍ය නිවස මගින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබූ අතර ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීම සදහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් ඇලයටිකර ප්‍රතිභා ‍4U තරුණ සංවිධානය මගින් සපයන ලදී. මෙම සංචාරය සදහා නැගෙනහිර පළාතේ සිට පැමිණි මාධ්‍යවේදීන් සමග අත්දැකීම් බෙදාහදා ගැනීමටද ‍ඊරිය‍ෙතාට ප්‍රදේශයේ ජනතාවට හැකිවිය. මෙම සංචාරය සදහා නැගෙනහිර පළාතේ සහ දකුණු පළාතේ මාධ්‍යවේදීන් 25ක් පමණ සහභාගි විය

නැගෙනහිර පළාතේ මාධ්‍යවේදීන් සමග ඇලයටිකර ප්‍රතිභා ‍4U තරුණ සංවිධානයේ සාමාජිකයන් සිය ප්‍රදේශයේ සංචාරයකරන අයුරු.

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

2 comments:

  1. හා........හරි හොද ළමයි ටිකක් නේද?

    ReplyDelete